• Taaltraining

  • header-website
  • tupker_header
  • Header3
  • Tupkertaaltraining
    Sinds 2000 gespecialiseerd in Nederlandse taaltrainingen.
Tupker Taaltraining

Beginnerscursus

Voor wie is de cursus bedoeld?

Deze cursus geschikt als u nog geen Nederlands spreekt en uw middelbare opleiding heeftafgerond en de mogelijkheid heeft zelfstandig huiswerkopdrachten te maken.

Inhoud cursus
In deze beginnerscursus komen de vier verschillende aspecten van taal aan bod: spreken, luisteren, lezen en schrijven. Daarnaast is er ook aandacht voor de basisgrammatica en een basisvocabulaire van het Nederlands.

Spreekvaardigheid
Wij stimuleren u vanaf het begin Nederlands te spreken. U leert uzelf voorstellen, begroeten en afscheid nemen, informatie geven over uzelf, een voorstel doen, iemand uitnodigen, de negatie gebruiken, een voorstel uitspreken, bestellen en reserveren, de weg vragen etc. U leert gesprekken voeren in de winkel, het restaurant,het café, met collega’s, met de buren, de huisarts, etc.
In deze cursus leert u spreek- en luistervaardigheden waarmee u korte privé- en officegesprekken kunt voeren.

Grammatica
Behalve conversatie- en gespreksvaardigheid leert u ook de Nederlandse grammatica.
In de beginnersprogramma’s komt alleen die grammatica aan de orde die essentieel is. Met een aantal eenvoudige regels kunt u vanaf het begin de juiste woordvolgorde gebruiken en kunt u de werkwoorden correct gebruiken

Schrijfvaardigheid
U leert korte, eenvoudige e-mails en brieven te schrijven.
U gebruikt een basisboek en u ontvangt handouts tijdens de les.
Het studieboek is niet in de prijs inbegrepen.